• 09144195047
  • تبریز-صوفیان،شهرک صنعتی صنایع ساختمانی فاز توسعه خیابان دوم

اجرای سوله و انواع سازه های فلزی

اجرای سوله و سازه های فولادی

پس از ساخت کامل سوله یا سازه فولادی مورد نظر در کارگاه مرحله نصب سوله یا سازه فولادی در محل پروژه است،که بسته به نوع سازه از نظر نوع اتصال که جوشی باشد یا اتصال پیچ و مهره توسط اکیب نصب انجام می گیرد.در مرحله اول نصب سازه ساخته شده برپا می شود و بعد از برپایی سفت کاری انجام می گردد.