• 09144195047
  • تبریز-صوفیان،شهرک صنعتی صنایع ساختمانی فاز توسعه خیابان دوم

پروژه ها

ادامه مطلب
پروژه سازه مخازن کارخانه آذر مهر هریس(طراوت)

پروژه سازه مخازن کارخانه آذر مهر هریس(طراوت)