• 09144195047
  • تبریز-صوفیان،شهرک صنعتی صنایع ساختمانی فاز توسعه خیابان دوم

پروژه سازه مخازن کارخانه آذر مهر هریس(طراوت)

کارخانه آذرمهر هریس تولید کننده ظروف شیشه ای مواد غذایی،یکی از کارخانه های گروه غذایی طراوت واقع در شهرک صنعتی بیلوردی