• 09144195047
  • تبریز-صوفیان،شهرک صنعتی صنایع ساختمانی فاز توسعه خیابان دوم

پروژه سوله شرکت ذوب آرکان ذوب

کارخانه ذوب فلزات آرکان ذوب واقع در شهرک صنعتی بیلوردی